God informationsdesign på Schipol Airport

Schipol_IMG_3621 Schipol_IMG_3623

God visuell kommunikation och informationsdesign är A och O på en flygplats. Jag har återigen varit på Schipols flygplats i Holland. Det är en flygplats där jag tycker att de har gjort ett bra jobb, kanske mycket för att de också jobbar efter mitt motto: ”god design är bra design” (alltså att den grafiska formen ska vara så pass bra att man inte tänker på den). Det är en stor flygplats där det är lätt att hitta.

Beträffande den primära informationen är det svart färg på texten mot den starka gulorangea färgen i bakgrunden, vilket gör det lätt att läsa. För att markera riktning är det svarta pilar mot vit bakgrund, placerat på vänster sida (om man ska gå åt vänster) och åt höger (om man ska gå åt höger), vilket känns helt logiskt (men det är inte alltid logiskt placerat!). Det underlättar för ögat att urskilja text från pilar med olika bakgrundsfärg (jämför om både text och pilar skulle vara mot samma bakgrund, vad svårt och rörigt det skulle bli). På till exempel informationstavlor finns antal minuter det tar att gå till gaten angivet, vilket är toppen! En sådan liten sak, som gör att det underlättar. Framför allt på en så pass stor flygplats.

Den sekundära informationen, som självklart är viktig men inte så akut, är var man kan hitta lounger, toaletter, konferenscenter, växla pengar etc. Där är texten gulorange mot en mörk varmgrå. (Förmodligen samma gulorange som bakgrunden, men inverterad. Det gör att den upplevs något mörkare då den är placerad inverterad.) De stora skyltarna är endast på engelska, men på vissa skyltar finns två språk. (Notera att god visuell kommunikation och grafisk form sparar in på personalkostnader i form att det inte behövs! Så visst är design=ekonomi!)

Här är det kritiskt att man väljer att jobba med bra typsnitt (sans serifer, alltså bokstäver utan fötter) och som är ganska stora i sin x-höjd (att små bokstäver upplevs större) samt att bokstävernas linjer har samma tjocklek. Det gör att man kan lättare läsa på håll. Det är också A och O att välja färger med bra och skarpa kontraster, som gör att färger inte ”skär sig” eller ”vibrerar”. (Det gör att t.ex. färgblinda inte kan läsa och självklart att personer med nedsatt syn har ännu svårare att läsa.) Texten bör vara satt med gemener och intital versal (alltså små bokstäver med en stor bokstav i början av ordet, som ”Terminal”). Varför ska det vara små bokstäver? Jo, för att ögat läser ordbilder när det är små bokstäver. När text är satt i VERSALER, läser ögat bokstav för bokstav istället, vilket blir jobbigare och svårare att läsa ord.

Mot slutet av 90-talet började jag intresserade mig för hur information i public transportation-sammanhang fungerar på skyltar och hur man underlättar för resenärer – hur man guidar människor i okända miljöer helt enkelt. I och med att denna flygplats var en av flera jag analyserade i ett research projekt ser jag att det är en del som har förändrats på denna flygplatsen. Bland annat ser jag att de har introducerat den mörkgrå (istället för gröna och blåa skyltar som de då använde sig av då) som komplement till den gulorangea färgen som finns kvar i paletten.

För mig är flygplatser en intressant upplevelse. Det är många människor och många möten. Det är intressant att se hur arkitektur och grafisk form med god informationsdesign gör att människor förflyttar sig smidigt, tack vare genomtänkta lösningar. Men likaså tvärtom, om informationsdesign och arkitektur inte fungerar, lika frustrerande är det då om man exempelvis missar planet.

Tänk på vilken upplevelse du får nästa gång du är på en flygplats. Det är intressant, jag lovar!