Koncept för Living by Formstark

Formstark har tagit fram nytt koncept för Living by Formstark inklusive ny logotyp, grafisk profil, hemsida. Living by Formstark är ett nytt koncept som jag har jobbat fram. Då jag numera är certifierad inredningskonsult med fokus på att skapa hållbara miljöer, kan jag åta mig större uppdrag och helhetsgrepp. Eller bara det ena (hållbar strategisk […]

Grafisk profil, blogg och koncept för Byggplats 8

Formstark har tagit fram logotyp, grafisk profil, koncept och blogg för Byggplats 8. Byggplats 8 är en ny blogg inom bygg, bo, lev där Björn Christiernsson, Hanna Widell och jag, Camilla Malmgren har inlett ett samarbete i form av en blogg. Byggplats 8 erbjuder kunskap och inspiration hur du kan bygga, bo och leva mer hållbart. Den 12–15 oktober […]