Koncept för Living by Formstark

Formstark har tagit fram nytt koncept för Living by Formstark inklusive ny logotyp, grafisk profil, hemsida. Living by Formstark är ett nytt koncept som jag har jobbat fram. Då jag numera är certifierad inredningskonsult med fokus på att skapa hållbara miljöer, kan jag åta mig större uppdrag och helhetsgrepp. Eller bara det ena (hållbar strategisk design och kommunikation) eller det andra (hållbar inredning och miljö).

Som inredningskonsult i Living by Formstark är mitt fokus på att skapa en friskare och mer hållbar livsstil för en bättre hälsa och miljö du och dina medarbetare vistas i. Genom medvetna val och eftertänksamhet kommer man långt. Det kan också vara att skapa ett bättre flow i miljön där man exempelvis arbetare eller bor.

Living by Formstark har fått en egen sida, se livingbyformstark.se.

Hör gärna av dig ifall du är nyfiken på hur jag kan hjälpa er som företag eller i det privata hemmet. Eller bara häng med på livingbyformstark.se.

Varmt välkommen!