Har val av typsnitt någon betydelse?

Har val av typsnitt någon betydelse när man kommunicerar? Svar ja. Genom att medvetet välja typsnitt i sin kommunikation kan man förstärka sitt budskap och det man vill förmedla. Genom att använda typsnittet kontinuerligt i det du själv producerar, blir […]

Läs mer