Har val av typsnitt någon betydelse?

Har val av typsnitt någon betydelse när man kommunicerar? Svar ja.

Genom att medvetet välja typsnitt i sin kommunikation kan man förstärka sitt budskap och det man vill förmedla. Genom att använda typsnittet kontinuerligt i det du själv producerar, blir du tydligare, likaså får det allt ditt material att hänga ihop (där du själv kan påverka hur du ser ut: print, hemsida, powerpoint etc.).

Helvetica, Arial, Verdana och Avenir är sans serif-typsnitt med hög läsbarhet.

I stort, delas typsnitt upp i:

SANS SERIF – typsnitt utan klackar

Vill du uppfattas som nytänkande inom exempelvis tech, biomedicin eller IT? Använd då ett sans serif (exempelvis Helvetica, Verdana, Arial, Avenir).

Serif-typsnitt Times New Roman, Baskerville och Georgia. Comic Sans är ett typsnitt som inte är avsett för företaget grafiska profil.
SERIF – typsnitt med klackar

Vill du uppfattas som ett etablerat företag inom exempelvis publicering, kunskap, forskning? Använd då ett serif, alltså ett typsnitt med klackar (exempelvis Times New Roman, Baskerville, Georgia).

‼️ DON’T! Undvik att använda Comic Sans. Tänk hur Swedbank skulle uppfattas om de använde Comic Sans i deras kommunikation. Vilken känsla får du?

Vilka typsnitt använder Fotografiska, Apple, Microsoft, SvD, Google, ICA, HUGO BOSS, Vouge, Mercedes Benz och varför? Vilken känsla förmedlar de?

Vilket är ditt favorittypsnitt? Dela gärna! Mitt är Helvetica.

#formstark
#formstarkdesign
#formstarkinsweden
#formstarkinhouse
#typsnitt