Rapport för Acreo Swedish ICT

En rapport på ca 28 sidor för Acreo Swedish ICT, Swedish ICT och deras samarbetspartners. Ett uppdrag som kräver disciplin från uppdragsgivaren att få ihop ett antal forskare och andra författare och få ihop det till ’en’ enhet, som också bör tala ”samma” språk.

Rapporter är texttunga och måste därmed lättas upp med grafik och fotografier. Naturligtvis inte för mycket. I texttunga dokument kan man då lätta upp med god typografi och grafik enligt den grafiska profilen.