Vad är service design?

Vad är service design och varför behövs det? Service Design är en interdisciplinary approach. Det innebär att det är flera discipliner som jobbar tillsammans. Alltså det inte är endast designers som jobbar tillsammans, utan det är industridesigners, ingenjörer, beteendevetare, grafiska designers, uppfinnare, interaktionsdesigners, marknadsförare med flera. För att nå ut med ett budskap och för att det ska bli framgångsrikt behöver avsändaren veta hur mottagarnas/användarnas behov ser ut. Idag handlar det inte om målgrupp ”män 25–45 år” utan det handlar mer om andra gemensamma nämnare. Allt är mycket mer komplext, då det är mottagarna/konsumenterna av information som styr över produkter och tjänster – inte avsändaren. Konsumenter av tjänster och produkter är långt mer kräsna idag än tidigare och har högre förväntningar. Då gäller det att avsändaren förstår hur de ska nå ut på bästa sätt. Och ofta handlar det inte endast om design, utan om hela upplevelsen.

Kolla på videon här och få en uppfattning om vad som är service design. Videon är från Service Design Network www.service-design-network.org.