Design without Boarders

Design without Boarders hjälper människor i utvecklingsländer få ökad förståelse om mycket som vi tycker är självklart. Underbart att se hur man kan, genom att lyssa, observera och fråga användarna – som ofta har svaren – och hur man som designers tillsammans med den lokala befolkningen kan utveckla, testa, förbättra och sedan lansera idéer som är lärande för befolkningen. Ett av flera fina projekt Design without Boarders skapat tillsammans med flera andra aktörer.

Ytterligare ett brilliant service design projekt!