Föreläsning på NyföretagarCentrum

Föreläsning om logotyp och grafisk profil – Vikten av att synas

Jag har föreläsning på NyföretagarCentrum i Linköping med fokus på logotyp och grafisk profil för etablerade företagare, nyföretagare och de som är i startgroparna. Som egenföretagare är mycket som måste prioriteras även om jag själv måste slå ett slag för den enhetliga grafiska profilen, som ligger till grund för all kommunikation du som företagare gör.

Så varför är det så viktigt att ha en logotyp?
»    Den ska representera företagets verksamhet.
»    Den ska skapa förtroende och tillit.
»    Den ligger till grund för företagets kommunikation.
»    Den ligger till grund för företagets grafiska profil och för att kunna börja bygga varumärke.

Varför behöver företaget ha en grafisk profil?
»    Det är ofta det första intrycket.
»    Den ligger till grund för företagets kommunikation.
»    Den underlättar att kommunicerar utåt.
»    För att lättare nå ut med sitt budskap.
»    Det är enklare att vara konsekvent.
»    Det hjälper till att bygga ”storyn”.
»    Företagets uppfattas som mer seriöst.
»    Det blir mer ekonomiskt i längden (som t.ex. att du vet vilken färg, vilket typsnitt, hur och var logotyp ska placeras etc.) som du ska använda för att jobba konsekvent med företagets kommunikation utåt).

Detta och mycket mer kommer jag tala om på fredag. Vi kommer också ha en workshop. Allt för att få ökad förståelse och egna verktyg att ta med sig.

När är det?
Fredag 24 april 2015, NyföretagarCentrum i Linköping, Näringslivets hus kl. 14–17. Välkommen!