Företagspresentationer för Acreo Swedish ICT och Interactive Institute Swedish ICT

Företagspresentation för Interactive Institute Swedish ICT
Företagspresentation för Interactive Institute Swedish ICT

Även detta år fick jag förtroendet att ta fram företagspresentationer för både Acreo Swedish ICT och Interactive Institute Swedish ICT. Dessa är dotterbolag till Swedish ICT, vilket gör att allt ska och bör hänga ihop, då material används ofta tillsammans och i olika sammanhang. Dessa presentationer ska vara kortfattande och redovisa det viktigaste från föregående år, inklusive ekonomiska fakta.

Kul uppdrag! Jag tackar återigen för förtroendet.