Samarbete med NyföretagarCentrum

Inbjudan för NyföretagarCentrum Linköping
Inbjudan för NyföretagarCentrum Linköping 2015
Eurosize-affischer för NyföretagarCentrum LInköping
Grafisk form för olika event för NyföretagarCentrum Linköping 2013 och 2014
Grafisk profil för NyföretagarCentrum Linköping
Grafisk profil för NyföretagarCentrum Linköping

Sedan hösten 2012 samarbetar jag med NyföretagarCentrum i Linköping. Ett kul och spännande samarbete då den nya ledningen i Linköpings-organisationen vill sätta en ‘egen prägel’ på deras lokala grafiska profil.

Utmaningen ligger bland annat i att ta hänsyn till de nationella riktlinjerna samtidigt som man ska jobba ut något som sticker ut. Det viktiga är dock att kommunicera ut deras budskap på ett effektivt sätt, så att mottagaren kan identifiera sig och ta till sig informationen på ett enkelt sätt. Genom att använda siluetter, pratbubblor och klara och fräscha färger blir det ett tydligt och unikt formspråk. Det grafiska formspråket återkommer både på webben och i tryck och i olika sammanhang. Symbolerna används exempelvis även på deras hemsida. Utmaningen ligger i att allt ska hänga ihop – oavsett kanal – och ofta med en begränsad budget.

Några av de olika delarna som jag tagit fram är: symbol för Linköpingskontorets 20-årsjubelium, annonser, roll-uper, mässmonter, eurosize-affischer, broschyrer, bild till Facebook samt symboler i samma illustrativa manér som används på deras hemsida. Dessutom har jag tagit fram den ”lokala” grafiska profilen för NyföretagarCentrum Linköping. Genom att man jobbar med profilen i olika kanaler blir budskapet självklart starkare.