Grafisk kommunikation för Håll Sverige Rent

Grafisk kommunikation för Håll Sverige Rent. Sedan våren 2019 är Håll Sverige Rent är en ny uppdragsgivare till Formstark. Håll Sverige Rent – den viktiga organisationen som jobbar med att förebygga och motverka nedskräpningen och som hjälper till med att sprida kunskap och information. Tillsammans med dem har jag hjälpt dem främst med grafisk kommunikation men även produktionsledare.

Håll Sverige Rent hjälper jag att ta fram grafisk kommunikation, som används i olika sammanhang, såsom i utbildningssyfte i skola och förskola, aktivitets-kit inklusive broschyrer med illustrationer, formgivning av annonser och rapporter m.m.

Jag tackar ödmjukast för att få möjligheten att jobba tillsammans med denna viktiga organisation. Tillsammans med varje ny kund får man ny inblick och erfarenhet. Så kul och så lärorikt!