Lathundar för Powerpoint för Swedish ICT

Lathundar för Powerpoint togs fram för Swedish ICT. Dessa gjordes i samband med att uppdatering av den grafiska profilen gjordes. Uppdatering av den grafiska profilen omfattade brevpapper, kuvert, korrespondenskort, powerpoint-presentationer m.m. samt en uppdaterad grafisk manual.

I och med att jag redan skapat Powerpoint-mallar för både PC och Mac, fanns även ett behov av att ta fram lathundar för respektive mall. Naturligtvis är det viktigt att inte bara själva mallar för presentationerna tas fram, utan även riktlinjer och guidning för hur dessa kan användas.

Powerpoint, kan som du säkerligen vet, göras mycket avancerad. I detta fallet är det viktigt att ta hänsyn till vem som kommer att jobba med dessa – i detta fallet upp emot 400 medarbetare inom organisationen. Om mallen är för avancerad, kommer den sannolikt inte bli använd. Därför är det av högsta prioritet att tänka på i första hand användaren (och självklart mottagaren). Detsamma gäller för en lathund – inte för omfattande, men en viss guidning så att användaren snabbt kommer igång.