Logotyp och grafisk profil för Communicatio

Logotyp och grafisk profil för Communicatio.
Logotyp och grafisk profil för Communicatio.

Jag hade förmånen att ta fram logotyp och grafisk profil för Communicatio, ett etablerat företag inom framför allt copy och reportage. Företaget har ett nära samarbete med reklambyråer, och gör en hel del reportage, främst inom inredning, men även nyhetsbrev. En grafisk profil togs fram i samband med den nya logotypen, som ger en modern och samtidigt seriös känsla – ett formmedvetet uttryck. ”M:et” fungerar även som profilelement i den grafiska profilen. Typsnittet i versaler skapar ett fint uttryck och typsnittet med seriffer (små fötter) associeras till det skrivna ordet.

www.communicatio.se