Formstark formger tidtabeller för ÖstgötaTrafikens hållplatser

Hållplatsanslag för ÖstgötaTrafiken.
Hållplatsanslag för ÖstgötaTrafiken.

Formstark formger tidtabeller för ÖstgötaTrafikens hållplatser. De valde att fortsätta samarbeta med mig, eftersom jag formgett och jobbat ut den grafiska formen för de tryckta tidtabellerna, där informationsdesign och service design är i fokus (alltså att utgå från användaren). Nu var det då dags att ta fram tidtabeller som man läser när man står vid hållplatsen. Det resulterar i att tidtabellen blir unik vid varje hållplats, eftersom informationen utgår från respektive linjes hållplats. Sedan juni 2010 finns de nya tidtabellsanslagen i tätorter och på landsbygden runtom i Östergötland.

Anslaget med rött avser tätortstrafik och anslaget med grönt avser landsbydstrafik. Dessa är en förlängning av arbetet med de trycka tidtabellerna och enligt ÖstgötaTrafikens ambition att underlätta för resenären att resa.

Min passion är informationsdesign och service design – att göra komplex information enkel att förstå.