Formstarka Tidtabeller för ÖstgötaTrafiken

Landsbygdstrafik för ÖstgötaTrafiken
Landsbygdstrafik för ÖstgötaTrafiken
Symboler för ÖstgötaTrafiken
Symboler för ÖstgötaTrafiken

Formstarka tidtabeller för ÖstgötaTrafiken. När ÖstgötaTrafiken beslutade sig att ta fram en ny grafisk form för deras tryckta tidtabeller jobbade jag ut den grafiska formen som art director, med stort fokus på informationsdesign och service design – alltså att utgå från användarens perspektiv och som tar hänsyn till målgruppen – unga som gamla, personer med nedsatt syn, personer med icke-svensk bakgrund etc. Läsbarhet, tydlighet, val av typsnitt och att det är lätt att förstå en tidtabell är kritiska men ofta självklara faktorer. Val av papper är en annan: tidtabellen får inte väga för mycket om man bär den t.ex. i sin väska.

Resultatet blev att färgkodning introducerades för att urskilja tätortstrafik från t.ex. landsbygds- och expresstrafik. Symboler togs fram för att underlätta för resenären att hitta lättare i tidtabellen och på översiktskartor och i ÖstgötaTrafikens betalsystem.

Minitidtabeller togs också fram för den pendlande resenären samt tidtabeller för personer med nedsatt syn. Tidtabeller för personer med nedsatt syn togs också fram. Parallellt med detta projekt togs översiktskartor fram för ÖstgötaTrafikens olika resecentrum samt över 150 symboler.

Här kan du se tidtabeller för hållplatsanslagen och för översiktskartorna och symbolerna.

Uppdraget genomfördes hos tidigare arbetsgivare, Ariom Reklambyrå, www.ariom.se