Symboler och översiktskartor för ÖstgötaTrafiken

Översiktskarta över Linköpings resecentrum för ÖstgötaTrafiken

Jag tog fram symboler och översiktskartor för ÖstgötaTrafiken, i samband med att ÖstgötaTrafikens tidtabeller gjordes om. Symbolbiblioteket omfattade drygt 150 symboler och används i den grafiska kommunikationen, i bland annat tidtabeller, på översiktkartor och i deras digitala betalsystem. Eftersom symboler ska användas i olika media är det kritiskt att de fungerar i olika sammanhang och i olika media. Men samtidigt hänger väl ihop, så att det skapar igenkänning. De renodlade översiktskartorna representerar ÖstgötaTrafikens olika resecentrum i Östergötland och återfinns på informationstavlor vid busshållplatser och i tidtabellerna.

Symbolbibliotek och översiktskartor formgavs i samband som ÖstgötaTrafikens tidtabeller gjordes om. Kolla här!

Uppdraget genomfördes hos tidigare arbetsgivare, Ariom Reklambyrå, www.ariom.se