Grafisk profil för Veronica Hejdelind

Grafisk profil för Veronica Hejdelind
Grafisk profil för Veronica Hejdelind

Grafisk profil för Veronica Hejdelind, inklusive logotyp, färg, typsnitt. Den grafiska profilen tillämpades på visitkort, brevmall och fakturamall. Veronica Hejdelind jobbar inom arkitektur och kulturnäringen med erfarenhet från bland annat Nationalmuseum och Arkitekturmusem. Hon åtar sig uppdrag såsom projektledare, producent, curator och föreläsare.

Logotypen och den grafiska profilen ska genomsyra det enkla och trygga – precis såsom Veronica är själv. För att förstärka känslan av trygghet, kunskap, det rena och enkla trycktes visitkortet på ett kraftigare papper.

Tack för förtroendet och lycka till Veronica!