Logotyp för Sverige Digitaliserar!

Logotyper för Sverige Digitaliserar!
Logotyper för Sverige Digitaliserar!

Logotyp för Sverige Digitaliserar! på uppdrag av Swedish ICT, Vinnova, Ericsson, Teknikföretagen med flera. Sverige Digitaliserar! är ett samarbete mellan näringsliv och flera organisationer för att stärka digitaliserad svensk tillverkningsindustri för att stärka svensk innovations- och konkurrenskraft.

Precis som alla logotyper är ambitionen att de ska förmedla något – i detta fallet digitaliseringen i Sverige. Det handlar också om att attrahera rätt målgrupp och hitta en balans och hierarki. En logotyp ska alltid fungera i färg – men också i positivt (svart) och negativt (vitt).

Om du vill veta mer om Sverige Digitaliserar! kan du hitta mer information på nätet, t.ex. på Vinnovas sida. Kul att får vara med och bidra lite.