Håll Sverige Rent Skräprapporten

Håll Sverige Rent Skräprapporten

Visste du att 2 av 3 fimpar hamnar på marken? Det betyder att ca 1 miljard fimpar slängs på marken varje – i Sverige! Lägg ut dem i rad och du kommer till Sydafrika och tillbaka. Eller, tänk dig 13000 fyllda badkar med giftiga fimpar! Helt galet!

Jag är glad och tacksam att ha en fantastisk uppdragsgivare som Håll Sverige Rent, där jag har för andra året i rad fått möjligheten att formge Skräprapporten, en så viktig publikation där Håll Sverige Rent publicerar statistik och fakta om nedskräpning. Så viktigt! Att hjälpa till att förmedla budskap, expertis och kunskap hur vi alla kan hjälpas åt att hålla Sverige rent.

Ok, vad gör jag, då? Jag är som deras externa inhouse-avdelning, när behov finns. Jag hjälper dem med omsätta deras idéer till grafisk och visuell kommunikation. Det kan vara att formge, ta fram original eller projekt- och/eller produktionsleda.

Då det är ofta många personer inblandade i ett uppdrag som detta är det viktigt att bryta ner projektet i mindre delar. Jag som leverantör önskar alltid en ansvarig person från uppdragsgivaren, som jag kommunicerar med. Den ansvariga personen får då hålla ihop de interna deadlines innan material skickas till mig.

Rent konkret så ser denna processen ut såhär:

 • Kontakt med uppdragsgivare
 • Sätter deadline för när trycksak ska vara klar.
 • Jobbar fram produktionsplanering utifrån när trycksaken ska vara klar – så att kund och jag som leverantör vet vilket och när underlag (såsom texter, tabeller, bilder etc.) är i mail-box, likaså datum för när kund ska se layout, korrektur, justeringar, slutkorrektur samt när tryckbar pdf ska gå till tryck.
 • Kund skickar slutligt, komplett, korrekturläst och konsekvent underlag i word och i excel (för att kunna ta fram olika typer av diagram) enligt produktionsplanering.
 • Jag jobbar fram skiss på några olika typer av uppslag, ca 3-5 uppslag, för att kund ska kunna se och få en känsla för hur innehållet ser ut.
 • Efter ok från kunden, startar själva layoutarbetet.
 • Efter att texter, uppslag, bilder och illustrationer är layoutade och harmonierar med varandra, jobbar jag vidare med nästa uppslag. Ibland bistår uppdragsgivaren men bilder, ofta har de en egen bildbank som jag får tillgång till.
 • Korrektur 1 skickas till kund när sedan allt innehåll är klart.
 • Kunden återkopplar korrektur 1 till mig efter att de har korrekturläst internt.
 • Korrektur 2 skickas till kund efter att jag gjort justeringar.
 • Kunden återkopplar korrektur 2 till mig efter att de har korrekturläst internt.
 • Slutligt korrektur skickas till kund efter att slutliga justeringar gjorts.
 • Tryckbar pdf skickas till tryckeriet, efter ok från kund.
 • Tryck uppskattas ta ca 7-10 arbetsdagar, så alltid bra att börja ”bakifrån” för att se tidsramen.

Jag hjälpte även till med produktionsledning. Vad gör man då? Jo, jag har information från kunden som önskar prisuppgift på vad själva trycksaken kommer att kosta. Jag vet i detta fallet att det är en broschyr i A5-format och uppskattat antal sidor är ca 56 sidor.  Jag kontaktar kundens valda tryckeri, som undrar om:

 • Format
 • Antal/upplaga
 • Färger/tryck
 • Papper
 • Leverans

Jag får då en offert från tryckeriet, som jag vidareförmedlar till kunden, som ska godkänna. Ibland är det bra att skicka med en presentation av hur själva trycksaken ska komma att se ut.

Till slut blev det en fin produkt, som är tryckt i en mindre upplaga och naturligtvis kan man ladda ner den här.

Stort tack för förtroendet! Ser fram emot fortsatt samarbete.