Visuell kommunikation i miljö för Vasakronan

Visuell kommunikation i miljö för Vasakronan, som är Sveriges största fastighetsbolag. Att skapa god visuell kommunikation. Flöden. Ta på sig besökaren eller användarens glasögon. Hur kommuniceras information? Är det lätt att förstå? Det är något som jag brinner för. Jag försöker sätta mig in i betraktarens situation. Om det funkar. Det kan vara en app, en hemsida eller hur man hittar i en miljö. Allt handlar om flow och god kommunikation.

Vasakronan är en av mina nya uppdragsgivare, där jag fått uppdrag att skapa god visuell kommunikation och för att få besökare att hitta rätt. Vasakronan bygger om i Sundbyberg. I byggnader huserar vårdcentral, barnavårdcentral, ungdomsmottagning och rehab. Det betyder att det är relativt många besökare men två olika entréer.

Uppdraget omfattade att kunna guida besökare utifrån var besökaren kommer ifrån. Jag åkte ut på plats för att undersöka hur jag hittade, fotade, analyserade och började skissa hur det kan se ut.

Copyright © Formstark in Sweden, Camilla Malmgren 2021
Copyright © Formstark in Sweden, Camilla Malmgren 2021
Copyright © Formstark in Sweden, Camilla Malmgren 2021

Innan jag tar fram en form, fotar jag och skissar för hand, för att snabbt komma fram till förslag. Detta presenteras för kund, som då ser att det är endast en skiss och har då möjlighet att få en visuell bild av hur det kan komma att se ut. Det är både ett tids- och kostnadseffektivt sätt att komma framåt i processen. Därefter tar jag fram förslag hur det kan komma att se. Det behöver vara nödvändig information – inte för mycket information som inte är relevant, utan tillräcklig information som är tydlig och informativ.

Copyright © Formstark in Sweden, Camilla Malmgren 2021
Copyright © Formstark in Sweden, Camilla Malmgren 2021
Copyright © Formstark in Sweden, Camilla Malmgren 2021
Copyright © Formstark in Sweden, Camilla Malmgren 2021
Copyright © Formstark in Sweden, Camilla Malmgren 2021
Copyright © Formstark in Sweden, Camilla Malmgren 2021

Utmaningen är att få människor att förstå hur man ska hitta. Wayshowing, ett uttryck som Dr Per Möllerup myntade. Ett kul och utmanande uppdrag, där man också måste ta hänsyn till byggtrafik, säkerhet till och från och omkring entréerna.

Ovan är några av de vepor som togs fram enligt Vasakronans visuella identitet och som placerades på projektets byggplank. Nedan är foto på hur vepor såg ut monterade.

Foto Stockholm Print Center

Stort tack för förtroendet och jag hoppas på att få skapa mer god visuell kommunikation i miljöer.