Vikten av att skissa

Vikten av att skissa

⭐️ VARFÖR SKISSA? Det går lika bra att och att skapa direkt i ett nytt tomt dokument och kreativiteten flödar, eller? Risken med att skissa direkt i datorn är att skissen ser ”för färdig ut” och att man ödslar tid på små detaljer. Kunden upplever att skissen är det slutliga resultatet.

⭐️ SKISS ÄR SKISS – Penna och papper är oöverträffligt då man ska omsätta kunders idéer och tankar till grafisk kommunikation. Kunden förstår att det är en skiss och att resultatet inte kommer se ut exakt som på bilden. Skiss är inte perfekt och behöver inte vara det.

⭐️ SKISSA KONCEPT – Det går snabbare att ta fram idé och koncept till olika delar i olika format – broschyr, print storformat, web etc.

⭐️ SKISS ÄR WIN-WIN – Det finns möjligheter för kunden att i ett tidigt skede ge synpunkter, vilket gynnar kunden och mig som leverantör, både tids- och kostnadsmässigt.

⭐️ PROCESSEN – Att växelvis skissa för hand och att jobba i datorprogrammet, gör att processen går snabbare.

⭐️ PRESENTATION – Beroende på omfattning av uppdrag kan man ibland presentera handskisser och datorskisser.

⭐️ RESULTATET blir garanterat bättre.

Är du nyfiken på hur jag kan hjälpa dig? Med att komma igång med skissandet eller i projekt? Kontakta mig gärna.

#formstark

#formstarkdesign

#formstarkgrafiskdesign

#formstarkinhouse

#formstarkprocess

#formstarkatips