Vad är grafisk design?

Vad är grafisk design?

Grafisk design, även kallat grafisk formgivning, är att skapa en medveten form mellan text, bilder, illustrationer, färger och typografi. God grafisk design gör att slutprodukten blir lättare för mottagaren att ta till sig.

Genom grafisk design förstärker man hur avsändaren (exempelvis företaget/organisationen) uppfattas, då man tillämpar dess grafiska profil/visuella identitet för att skapa igenkänning.

Genom god grafisk design anpassar man innehållet till mottagaren, så att hen kan ta del av och förstå innehållet. Kortfattat: man pratar ’samma språk’ och väljer ut vad som är viktigt för avsändare OCH mottagare – både visuellt och i text. Det är viktigt att slutresultatet känns autentiskt.

En enkel marknadsundersökning. Vad läser du helst?

1. En rapport i Word på 80 sidor utan bilder?

eller

2. En broschyr med bild, text och diagram, som är lätt att ta till sig?

Jag tror jag vet svaret.

💬 Är du nyfiken och vill du veta mer? Kontakta mig gärna på welcome [ at ] formstark.se.

#formstark

#formstarkdesign

#formstarkgrafiskdesign

#formstarkinhouse

#formstarkprocess

#formstarkatips